آموزش ورد ۲۰۱۳ فصل چهارم

توسط شهریور ۲۸, ۱۳۹۳آموزش, آموزش ورد Word

مینوی Design :

مینوی Design در پرو گرام ورد شامل آپشن ها ی ذیل می باشد.
Document Formatting
Page Background

.۱ Document Formatting :

a . Themes :در این جا Themes های است که از قبل درست شده اند.
Themes عبارت از مجموعه یکجا شده Font, Font Color, Font Size میباشد که تمام اینها
یکجا شده و با کلیک نمودن بالای آن در سند ما تطبیق میشود.
b . Colors : در اینجا ما رنگ متن را انتخاب میکنیم.
c . Fonts : در اینجا ما نوع یا شکل متن ما را انتخاب میکنم.
d . Paragraph Spacing : با استفاده از این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که هر پاراگراف
ار همدیگر چقدر فاصله داشته باشد.
e . Effects : در اینجا تعیین میکنیم که وقتی ما شکلی را سند ما درج کردیم کدام
افکت بالای آن تطبیق شود.
f . Set as Default : هر گاه ما رنگ فونت ، فونت یک Themes را تغییر بدهیم توسط این
آپشن میتوانیم آنرا به طور دایمی ذخیره کنیم.
آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

۲ Page Background :

a . Watermark : توسط این آپشن میتوانیم یک متن و یا تصویر را به رنگ ضعیف آن
در عقب متن ما ایجاد کنیم.
i . Gallery : در این قسمت Watermark ها از قبل درست شد ه و با کلیک
نمودن بالای آن در صفحه ما تطبیق میشود.
ii . More Watermark From Office.com : هر گاه خواسته باشیم دیگر Watermark
ها را از اینترنت بگیریم از این آپشن استفاده میکنیم.
برای آوردن Watermark در سند بالای Watermark کلیک میکنیم و بعدا Custom Watermark کلیک میکنیم.
Custom Watermark شامل دو گزینه است که عبارت از:
I . Picture Watermark : توسط این آپشن میتوانیم تصویر را به حیث
Watermark انتخاب کنیم.
برای انتخاب کردن تصویر بالای Select Picture کلیک میکنیم.
توسط Scale میتوانیم اندازه تصویر ما را تعیین کنیم.
II . Text Watermark : توسط این آپشن میتوانیم متن را به حیث
Watermark در سند ما تعیین کنیم.
a . Language : در این جا ما زبان متن که نوشته میخواهیم بکنیم
تعیین میکنیم.
b . Text : در این جا همان متن مورد نظر را نوشته میکنیم که می
خواهیم به حیث Watermark در سند ما با شد.
c . Font : توسط این آپشن شکل متن را تعیین میکنیم.
d . Size : در این جا اندازه متن را تعیین میکنیم .
e . Color : توسط این آپشن میتوانیم رنگ متن ما را تعیین کنیم.
f . Layout : توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که متن ما به چه
شکل باشد
i . Diagonal : متن را به شکل زاویه دار میسازد.
ii . Horizontal : متن را به شکل افقی میسازد .
Remove Watermark : توسط این آپشن میتوانیم Watermark که درج کردیم
آنرا از بین ببریم.
Save Selection Watermark To Gallery : هر گاه بخواهیم Watermark را که
درج کردیم به گالری Watermark ها اضافه کنیم از این آپشن استفاده
میکنیم .
آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

.b Page Color : . توسط این آپشن میتوانیم رنگ صفحه را تعیین کنیم.
آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

c . Page Borders : .توسط این آپشن میتوانیم صفحه را خط کشی کنیم.
با کلیک نمودن بالای Page Borders صفحه یی باز میشود که شامل محتویات ذیل
است.
i . Sitting : در این جا نوعیت Page Border را تعیین میکنیم.
ii . Style : توسط این آپشن میتوانیم شکل خط که در اطراف صفحه ما باشد
تعیین میکنیم.
iii . Color : توسط این آپشن رنگ همان خطوط چهار طرف صفحه را تعیین
میکنیم.
iv . Width : با استفاده از این آپشن میتوانیم اندازه خطوط چهار طرف صفحه را
تعیین کنیم.
v . Art : توسط این آپشن میتوانیم بر علاوه خطوط از اشکال نیز استفاده کنیم.
vi . Apply To : توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم تغییرات که وارد کردیم
بالای کدام بخش سند ما تطبیق شود.
آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

لینک کوتاه شده مطلب: http://www.esfandune.ir/yJjbb

درباره مریم فتاحی

ما را دنبال کنید:


آموزش های پیشنهادی سایت (نمایش همه):


یک نظر

نظر خود را بیان کنید

*

code

بسته آموزشی زمستانه فارسی اندروید
تخفیف نورورزی
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا