آموزش ورد ۲۰۱۳ فصل چهارم

توسط شهریور ۲۸, ۱۳۹۳آموزش, آموزش ورد Word

مینوی Design :

مینوی Design در پرو گرام ورد شامل آپشن ها ی ذیل می باشد.
Document Formatting
Page Background

.۱ Document Formatting :

a . Themes :در این جا Themes های است که از قبل درست شده اند.
Themes عبارت از مجموعه یکجا شده Font, Font Color, Font Size میباشد که تمام اینها
یکجا شده و با کلیک نمودن بالای آن در سند ما تطبیق میشود.
b . Colors : در اینجا ما رنگ متن را انتخاب میکنیم.
c . Fonts : در اینجا ما نوع یا شکل متن ما را انتخاب میکنم.
d . Paragraph Spacing : با استفاده از این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که هر پاراگراف
ار همدیگر چقدر فاصله داشته باشد.
e . Effects : در اینجا تعیین میکنیم که وقتی ما شکلی را سند ما درج کردیم کدام
افکت بالای آن تطبیق شود.
f . Set as Default : هر گاه ما رنگ فونت ، فونت یک Themes را تغییر بدهیم توسط این
آپشن میتوانیم آنرا به طور دایمی ذخیره کنیم.
آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

۲ Page Background :

a . Watermark : توسط این آپشن میتوانیم یک متن و یا تصویر را به رنگ ضعیف آن
در عقب متن ما ایجاد کنیم.
i . Gallery : در این قسمت Watermark ها از قبل درست شد ه و با کلیک
نمودن بالای آن در صفحه ما تطبیق میشود.
ii . More Watermark From Office.com : هر گاه خواسته باشیم دیگر Watermark
ها را از اینترنت بگیریم از این آپشن استفاده میکنیم.
برای آوردن Watermark در سند بالای Watermark کلیک میکنیم و بعدا Custom Watermark کلیک میکنیم.
Custom Watermark شامل دو گزینه است که عبارت از:
I . Picture Watermark : توسط این آپشن میتوانیم تصویر را به حیث
Watermark انتخاب کنیم.
برای انتخاب کردن تصویر بالای Select Picture کلیک میکنیم.
توسط Scale میتوانیم اندازه تصویر ما را تعیین کنیم.
II . Text Watermark : توسط این آپشن میتوانیم متن را به حیث
Watermark در سند ما تعیین کنیم.
a . Language : در این جا ما زبان متن که نوشته میخواهیم بکنیم
تعیین میکنیم.
b . Text : در این جا همان متن مورد نظر را نوشته میکنیم که می
خواهیم به حیث Watermark در سند ما با شد.
c . Font : توسط این آپشن شکل متن را تعیین میکنیم.
d . Size : در این جا اندازه متن را تعیین میکنیم .
e . Color : توسط این آپشن میتوانیم رنگ متن ما را تعیین کنیم.
f . Layout : توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که متن ما به چه
شکل باشد
i . Diagonal : متن را به شکل زاویه دار میسازد.
ii . Horizontal : متن را به شکل افقی میسازد .
Remove Watermark : توسط این آپشن میتوانیم Watermark که درج کردیم
آنرا از بین ببریم.
Save Selection Watermark To Gallery : هر گاه بخواهیم Watermark را که
درج کردیم به گالری Watermark ها اضافه کنیم از این آپشن استفاده
میکنیم .
آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

.b Page Color : . توسط این آپشن میتوانیم رنگ صفحه را تعیین کنیم.
آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

c . Page Borders : .توسط این آپشن میتوانیم صفحه را خط کشی کنیم.
با کلیک نمودن بالای Page Borders صفحه یی باز میشود که شامل محتویات ذیل
است.
i . Sitting : در این جا نوعیت Page Border را تعیین میکنیم.
ii . Style : توسط این آپشن میتوانیم شکل خط که در اطراف صفحه ما باشد
تعیین میکنیم.
iii . Color : توسط این آپشن رنگ همان خطوط چهار طرف صفحه را تعیین
میکنیم.
iv . Width : با استفاده از این آپشن میتوانیم اندازه خطوط چهار طرف صفحه را
تعیین کنیم.
v . Art : توسط این آپشن میتوانیم بر علاوه خطوط از اشکال نیز استفاده کنیم.
vi . Apply To : توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم تغییرات که وارد کردیم
بالای کدام بخش سند ما تطبیق شود.
آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

لینک کوتاه شده مطلب: http://www.esfandune.ir/yJjbb

درباره مریم فتاحی

ما را دنبال کنید:


آموزش های پیشنهادی سایت (نمایش همه):


یک نظر

نظر خود را بیان کنید

بسته آموزشی زمستانه فارسی اندروید
تخفیف نورورزی
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
بسته آموزشی زمستانه فارسی اندروید
آموزش برنامه نویسی اندروید با کاتلین